Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

RAPORT DE ACTIVITATE 2021

I. ACTIVITATE DE INSTRUIRE

Membri CiTi au coordonat studenti de la:
    1. Facultatea de Stiinte Aplicate;
    2. Facultatea de Energetica;
    3. Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei;
    4. Facultatea de Inginerie Electrica;
    5. Program de master: Teoria Codarii si Stocarii Informatiei.

Aceasta activitate s-a concretizat prin elaborarea de articole si lucrari stiintifice prezentate la diverse conferinte, sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale, precum si la workshop-uri internationale.

PRACTICĂ 2021 (ciclul licență)

În baza protocolului (Nr. 2-9/2021) pentru organizarea practicii încheiat între CiTi și Facultatea de Științe Aplicate, în perioada 28 Iunie – 10 Septembrie 2021, în cadrul CiTi au efectuat stagiul de practică următorii studenți (Facultatea de Științe Aplicate, Specializarea MIAI, anul III), sub îndrumarea doamnelor lect dr. Simona Bibic și lect. dr. Corina Cipu

SESIUNE DE COMUNICARI STIINTIFICE STUDENTESTI , mai 2021, UPB:

SCSS 2021 DMMM

1. Matematici avansate pentru teorie de câmp pe scale de timp
Student: Stefan-Razvan ANTON, Facultatea de Stiinte Aplicate, anul II.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Octavian POSTAVARU si Conf. dr. Antonela TOMA, Departamentul Metode si Modele Matematice.

2. Eficientizarea tehnicilor de procesare a imaginilor
Studenti: Teodora CIUFU si Ștefan STOICESCU, Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, anul I.
Conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. Antonela TOMA, Departamentul Metode si Modele Matematice.

3. Modele matematice în structura ADN-ului
Studenti: Nora-Mohamed FAWZY RASHWAN HELAL, Ioana-Ștefania DIACONEASA si Bianca Elena NICA, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, anul I.
Conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. Antonela TOMA, Departamentul Metode si Modele Matematice.

4. Metode matematice inovative in studiul fenomenelor seismice
Studenti: Flaviu-Constantin Mircia, Radu-Vasile HANGANU si Rareș-Ionuț PASCALE, Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, anul I.
Conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. Antonela TOMA, Departamentul Metode si ModeleMatematice.

5. Mathematical aspects behind machine learning
Studenti: Maria BISTREANU si Alexandru GEORGESCU, Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, anul I.
Conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. Antonela TOMA, Departamentul Metode si Modele Matematice.

6. Considerații asupra ecuației undelor
Studenti: Oana Silvia DRAGHICI si Iulia-Alexandra ORVAS, Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, anul I.
Conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. Antonela TOMA, Departamentul Metode si Modele Matematice.

7. Some considerations regarding the Galley theory on time scale
Student: Flavius DRAGOI, Facultatea de Stiinte Aplicate, anul I.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Octavian POSTAVARU,Departamentul Matematica Informatica si Conf. dr. Antonela TOMA, Departamentul Metode si Modele Matematice.

8. Politica de securitate cibernetică într-o companie
Student: Marin Alin OLTEANU, Facultatea de Stiinte Aplicate, master TCSI, anul II.
Conducător ştiinţific: Lect. dr. Emil SIMION, Departamentul Metode si Modele Matematice

9. O perspectiva criptografica asupra votului electronic
Studenti: Ionuț ANITA, Aysun ÇELIK, Facultatea de Stiinte Aplicate, master TCSI, anul I.
Conducător ştiinţific: Lect. dr. Emil SIMION si Conf. dr. Alina PETRESCU-NITA, Departamentul Metode si Modele Matematice

10. Evoluția tehnologiei 5G și impactul financiar creat de Covid 19
Studenta: Viviana Zarafin VLAD, Facultatea de Stiinte Aplicate, master TCSI, anul II.
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mircea OLTEANU si Lect. dr. Emil SIMION, Departamentul Metode si Modele Matematice

11. Tehnici matematice folosite în jocurile de strategie
Student: Liviu Marian VLAD, Facultatea de Stiinte Aplicate, master TCSI,anul II.
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mircea OLTEANU si Lect. dr.Emil SIMION, Departamentul Metode si Modele Matematice

12. Network traffic analyzer. Applications
Studenti: Ionuț ANITA, Aysun ÇELIK si Marius DIRVAREANU, Facultatea de Stiinte Aplicate, master TCSI, anul I.
Conducător ştiinţific: Lect. dr. Emil SIMION, Departamentul Metode si Modele Matematice

13.Un punct de vedere asupra modului de operare CBC al algoritmilor de cifrare de tip bloc
Studenti: Mioara MANTA, Cornelyu CRISTOIU si Lavinia PETRE, Facultatea de Stiinte
Aplicate, master TCSI, anul I.
Conducător ştiinţific: Lect. dr. Emil SIMION si Conf. univ. dr. Cristina SERBANESCU, Departamentul Metode si Modele Matematice

14. Vulnerabilitati ale algoritmului criptografic Rivest Shamir Adelman
Studentii: Loredana CEAMPELEA si Georgian NICOLAE, Facultatea de Stiinte Aplicate, master TCSI, anul I.
Conducător ştiinţific: Lect. dr. Emil SIMION, Departamentul Metode si Modele Matematice

15 . Digitalizarea Sistemelor Bancare şi Criptomonede
Studenti: Nicola CANDUCOSTEA, Valentina COSMA si Ana DONDERA, Facultatea de Stiinte Aplicate, master TCSI, anul I si Maria VLADOIU, FAIMA, anul I.
Conducător ştiinţific: Conf.dr. Antonela TOMA si Lect. dr.Emil SIMION, Departamentul Metode si Modele Matematice.

16 .Securitatea sistemelor de automatizare și management ale clădirilor
Studenta: Raluca-Iulia BURCA, Facultatea de Stiinte Aplicate, master TCSI, anul II.
Conducător ştiinţific: Lect. dr. Emil SIMION, Departamentul Metode si Modele Matematice

17 .Vulnerabilitatea useri-lor de servicii cloud
Studenti: Calin-Cristian TOGAN, Alexandru FRATILA si Mihai Stefan DANILA, Facultatea de Stiinte Aplicate, master TCSI, anul II.
Conducător ştiinţific: Lect. dr. Emil SIMION si Conf. univ. dr. Cristina SERBANESCU, Departamentul Metode si Modele Matematic

SCSS 2021 DMA

18. Eficientizarea transportului în context pandemic
Studenti: Emma-Violeta MOVILĂ, Alexandra-Georgiana ANDRONE, Facultatea de Inginerie Electrică, anul I.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Simona Mihaela BIBIC, Departamentul Matematici Aplicate.

19. Analiza semnalelor audio folosind Transformata Gabor
Studenti: Ștefan TALICA, Facultatea de Inginerie Electrică, anul II.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Simona Mihaela BIBIC, Departamentul MatematiciAplicate.

20. Utilizarea MATLAB pentru a măsura diametrul unui obiect dintr-o imagine
Studenti: Ștefan NUȚĂ, Alex-Nicu SNACOV, Maria Cătălina NICA, Andreea-Elena ROȘCA, Facultatea de Inginerie Electrică, anul I.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Simona Mihaela BIBIC, Departamentul Matematici Aplicate.

21. Algoritmi genetici pentru planificarea optimă a traseului
Studenti: Ștefan NUȚĂ, Alex-Nicu SNACOV, Maria Cătălina NICA, Andreea-Elena ROȘCA, Facultatea de Inginerie Electrică, anul I.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Simona Mihaela BIBIC, Departamentul Matematici Aplicate.

22. Modelarea matematică a transferului de căldură
Studenți: Ioana-Miruna BULEANDRĂ, Iuliana NIȚĂ, anul I, Facultatea Energetică
Conducător ştiinţific. Lect.dr. Corina Elena CIPU, Departamentul Matematici Aplicate

23. Modelarea matematică a invăţării eficiente
Student: Pavel GHEORGHIȚĂ, anul I, Facultatea Energetică
Conducător ştiinţific. Lect.dr. Corina Elena CIPU, Departamentul Matematici Aplicate

24. Modelarea și eficientizarea folosirii unor energii regenerabile
Student: Maria PANICA, anul I, Facultatea Energetică
Conducător ştiinţific. Lect.dr. Corina Elena CIPU, Departamentul Matematici Aplicate

25. Modelarea efectului de temperatura in sisteme hibride
Student: Valeria ANDRONESCU, anul II, Facultatea Energetică
Conducător ştiinţific. Lect.dr. Corina Elena CIPU, Departamentul Matematici Aplicate

26. Rețelele neuronale: prieten sau dusman?
Student: Andrei- Robert CIULEI, anul III, Facultatea Științe Aplicate
Conducător ştiinţific. Lect.dr. Corina Elena CIPU, Departamentul Matematici Aplicate

27. Probleme bilocale rezolvate prin Metoda Elementului Frontieră
Student: Bianca-Maria CÎRNU, anul III, Facultatea Științe Aplicate
Conducător ştiinţific. Lect.dr. Corina Elena CIPU, Departamentul Matematici Aplicate

28. Ignoranță in Criptografie Cuantică
Student: Vasile-Laurenţiu DOSAN, anul III, Facultatea Științe Aplicate; Andrei-Voicu Tomuț, UBB Cluj
Conducător ştiinţific. Lect.dr. Corina Elena CIPU, Departamentul Matematici Aplicate

29. Integritatea bazelor de date și strategii de securizare
Student: Georgiana Nicoleta POPA, anul II, Master TCSI, Facultatea Științe Aplicate
Conducător ştiinţific. Lect.dr. Corina Elena CIPU, Departamentul Matematici Aplicate

30. Tehnici de folosire a testelor statistice prin calcul evolutiv
Student: Roxana-Ştefania OAJE, anul II, Master TCSI, Facultatea Științe Aplicate
Conducător ştiinţific. Lect.dr. Corina Elena CIPU, Departamentul Matematici Aplicate

31. Analiza topologică a datelor în reţele
Studenți: Ana – Maria POPA, Costin – Laurenţiu TOMA, anul I, Facultatea Energetica.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Mihai REBENCIUC, Departamentul Matematici Aplicate.

32. Iluminatul inteligent cu alarmare (domestic, spaţiu de birouri)
Studenți: Dario – Gabriel GIURCĂ, Alexandru – Marian DUMITRA, anul I, Facultatea Energetică.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Mihai REBENCIUC, Departamentul Matematici Aplicate

33. Energie solară şi energie eoliană în microgrid
Studenți: Alfred – Antim ATANASIU, Bianca – Antonia PÎRTAC, anul I, Facultatea Energetica.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Mihai REBENCIUC, Departamentul Matematici Aplicate

34. Despre activităţi cu minim de energie efectuate de roboţi
Studenți: Eduard – Andrei TĂNASE, Gadiela – Daiana UŢĂ, anul I, Facultatea Energetică.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Mihai REBENCIUC, Departamentul Matematici Aplicate

35. Estimare cerere de energie
Studenți: Marina – Georgiana RUSU, Danina – Alexandra BUZESCU, anul I, Facultatea Energetica.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Mihai REBENCIUC, Departamentul Matematici Aplicate

36. Distribuirea caracteristicilor multifractale ale temperaturii aerului
Studenți: Monica IONESCU, Andrei – Ciprian LUCHIAN, anul I, Facultatea Energetica.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Mihai REBENCIUC, Departamentul Matematici Aplicate.

37. Transport comercial inteligent
Studenți Oana – Veronica ŢUŢUIANU, Florin – Cristian POPOVICI, anul I, Facultatea Energetica.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Mihai REBENCIUC, Departamentul Matematici Aplicate.

Premierea DMMM

LOCUL II
Lucrarea: Matematici avansate pentru teorie de câmp pe scale de timp
Student: Stefan-Razvan ANTON, Facultatea de Stiinte Aplicate, anul II.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Octavian POSTAVARU si Conf. dr. Antonela TOMA


MENŢIUNE

Lucrarea: Modele matematice în structura ADN-ului
Studenti: Nora-Mohamed FAWZY RASHWAN HELAL, Ioana-Ștefania DIACONEASA si Bianca Elena NICA, Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, anul I.
Conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. Antonela TOMA

Premierea DMA

Premiul I
Lucrarea: Ignoranță in Criptografie Cuantică
Student: Vasile-Laurenţiu DOSAN, anul III, Facultatea Științe Aplicate; Andrei-Voicu Tomuț, UBB Cluj
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Corina Elena CIPU

Premiul II
Lucrarea: Analiza topologică a datelor în reţele
Studenți: Ana – Maria POPA, Costin – Laurenţiu TOMA, anul I, Facultatea Energetica.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Mihai REBENCIUC, Departamentul Matematici Aplicate.

Premiul III
Lucrarea: Transport comercial inteligent
Studenți: Oana – Veronica ŢUŢUIANU, Florin – Cristian POPOVICI, anul I, Facultatea Energetica.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Mihai REBENCIUC, Departamentul Matematici Aplicate.

MENŢIUNE
Lucrarea: Eficientizarea transportului în context pandemic
Studenti: Emma-Violeta MOVILĂ, Alexandra-Georgiana ANDRONE, Facultatea de
Inginerie Electrică, anul I.
Conducător ştiinţific: Lect.dr. Simona Mihaela BIBIC

THE 4th EDITION OF THE WORKSHOP ON INNOVATIVE TECHNIQUES, DIVERSITY & CONNECTIVITY

Membri CITI au fost organizatori ai acestui eveniment si au coordonat prezentarile.

Session: Interdisciplinary mathematics in CiTi domains
            Sessions chairs: Simona Mihaela Bibic, Elena Corina Cipu, Mihai Rebenciuc

Session: Applied Mathematics in Information Technology
            Session chairs: Emil Simion, Simona Mihaela Bibic, Elena Corina Cipu

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A STUDENȚILOR “CERC“ ( 2021)
              22 – 24 APRILIE 2021

(Membri CITI au fost co-organizatori ai acestui eveniment international.)

În perioada 22 – 24 aprilie 2021 s-a desfășurat cea de-a 31-a ediţie a Conferinței Internaționale a
Studenților “ CERC 2021, organizată în parteneriat cu:
– Universitatea “Politehnica” din București, România;
– IUT “Paul Sabatier” din Toulouse, Franța;
– Universitatea Militară de Tehnologie din Varșovia, Polonia;
– Universitatea Națională Militară “Vasil Levski” Veliko Tarnovo, Bulgaria.
La ediția de anul acesta, care s-a desfășurat în format on-line, au participat peste 250 de studenți, provenind din douăzeci și două de universități militare și civile din țară și din străinătate.

Conferința a fost organizată pe șaisprezece secțiuni ce au acoperit o gamă largă de domenii științifice, specifice învățământului tehnic militar și civil.

Participarea studentilor UPB coordonati de catre membri CITI:
Panel 8: Computer Science, Modelling and Simulation
1. Dosan Vasile Laurentiu, Tomut Andrei Voicu, Cipu Elena Corina and Simion Emil, The Ignorance in Quantum Cryptography, „Politehnica” University of Bucharest, „Babeş -Bolyai” University of Cluj Napoca, Romania.

2. Anita Ionuţ, Celik Aysun and Dirvareanu Marius, Network Traffic Analyzer. Applications, „Politehnica” University of Bucharest, Romania 

Panel 9: Mathematics Applied in Engineering
1. Androne Alexandra Georgiana and Movilă Emma Violeta, Making more Efficient the Transport in the Context of the Pandemic Conditions, „Politehnica” University of Bucharest, Romania.

2. Andronescu Valeria-Alina, Modelling the Temperature Effect on Hybrid Systems,
„Politehnica” University of Bucharest, Romania.

3. Anton Ştefan-Razvan, Time Scale form of Maxwell’s Equations on Nonconservative
Fields, „Politehnica” University of Bucharest, Romania.

4. Ciufu Teodora and Stoicescu Stefan, Universe Exploration Derived from Integration,
„Politehnica” University of Bucharest, Romania.

5. Nuță Ștefan, Snacov Alex-Nicu, Nica Maria Cătălina and Roșca Andreea-Elena, Using MATLAB to Measure the Diameter of an Object within an Image, „Politehnica” University of Bucharest, Romania.

6. Nuță Ștefan, Snacov Alex-Nicu, Nica Maria Cătălina and Roșca Andreea-Elena, Genetic Algorithms for Optimal Route Planning, „Politehnica” University of Bucharest, Romania.

7. Popa Ana-Maria and Toma Costin Laurențiu, Topological Data Analysis in Networks,
„Politehnica” University of Bucharest, Romania.

8. Popa Ana-Maria, Răducan Valentin-Dorian and Giurcă Dario-Gabriel, Intelligent Lighting with Alarm (Home, Office Space), „Politehnica” University of Bucharest, Romania

9. Răducan Valentin-Dorian, RLC Circuits and Processing Signals, „Politehnica” University of Bucharest, Romania.

10. Talica Ştefan, Analysis of Audio Signals using the Gabor Transform, „Politehnica”  University of Bucharest, Romania.

11. Tănase Eduard Andrei and Uță Gadiela-Daiana, About Activities with Optimal Energy Expendature Conducted by Robots, „Politehnica” University of Bucharest, Romania.

12. Vărzaru Irina-Maria, A Mathematical Approach to Facial Recognition, „Politehnica” University of Bucharest, Romania

1st Prize Popa Ana-Maria and Toma Costin Laurențiu, Topological Data Analysis in Networks, „Politehnica” University of Bucharest, Romania.
2nd Prize Anton Ştefan-Razvan, Time Scale form of Maxwell’s Equations on Nonconservative Fields, „Politehnica” University of Bucharest, Romania.
3rd Prize: Tănase Eduard Andrei and Uță Gadiela-Daiana, About Activities with Optimal Energy Expendature Conducted by Robots, „Politehnica” University of Bucharest, Romania.
Special Prize: Ciufu Teodora and Stoicescu Stefan, Universe Exploration Derived from Integration, „Politehnica” University of Bucharest, Romania.

II. ACTIVITATEA DE CERCETARE

ARTICOLE PUBLICATE (tipărite și online)

1. Assessment of structural monitoring by analyzing some modal parameters: an extended inventory of methods and developments, Archives of Computational Methods in Engineering, 28 (3), pp 1575-1590, Springer Netherlands, 2021, WOS:000533173400001, Mihai REBENCIUC, Simona Mihaela BIBIC, Antonela TOMA

2. Numerical solution of two-dimensional fractional-order partial differential equations using hybrid functions, Partial Differential Equations in Applied Mathematics, DOI:https://doi.org/10.1016/j.padiff.2021.100099Reference:PADIFF 100099T, Octavian Postavaru, Antonela Toma

3. Symmetries for Nonconservative Field Theories on Time Scale, Symmetry2021,13,MDPI,https://doi.org/10.3390/sym13040552https://www.mdpi.com/journal/symmetry, Octavian Postavaru , Antonela Toma

4. A numerical approach based on fractional-order hybrid functions of block-pulse and Bernoulli polynomials for numerical solutions of fractional optimal control problems December 2021, Mathematics and Computers in Simulation, DOI: 10.1016/j.matcom.2021.12.001 , Octavian Postavaru , Antonela Toma

5. COVID-19 pandemic and chaos theory, March 2021, Mathematics and Computers in Simulation 181:Pages 138-149, DOI: 10.1016/j.matcom.2020.09.029, O. Postavaru, Stefan-Razvan Anton, Antonela Toma

6.A Fibonacci-like universe expansion on time-scale, November 2021 Chaos Solitons &Fractals, DOI: 10.1016/j.chaos.2021.111619 , Postavaru Octavian, Antonela Toma 

7. An optimized Chen first inequality for special slant submanifolds in Lorentz-Sasakian space forms, Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fis. Nat. Ser. A Mat. 115, 150 (2021); O. Postavaru and I. Mihai,

8. A Note on Advanced Encryption Standard with Galois/Counter Mode Algorithm Improvements and S-Box Customization, https://eprint.iacr.org/2021/102., Madalina Chirita and Alexandru-Mihai Stroie and Andrei-Daniel Safta and Emil Simion

9. FPGA Offloading for Diffie-Hellman Key Exchangeusing Elliptic Curves, https://eprint.iacr.org/2021/065, Dorin-Marian Ionita and Emil Simion,

10. A Note on IBE Performance of a Practical Application https://eprint.iacr.org/2021/061, Ştefan Maftei and Marius Supuran and Emil Simion,

11. E-voting protocols in context of COVID19, https://eprint.iacr.org/2021/027, Sfirnaciuc Emilia and Vasilescu Miruna-Elena and Simion Emil,

12. New directions in the ransomware phenomenon, https://eprint.iacr.org/2020/1610,Mihai-Andrei Costandache and Marian-Stefan Mihalache and Emil Simion,

13. A Scalable Simulation of the BB84 Protocol Involving Eavesdropping, https://eprint.iacr.org/2020/1074, Mihai-Zicu Mina and Emil Simion

14. A Comparative Study of Cryptographic Key Distribution Protocols. IACR Cryptol.ePrint Arch. 2021: 31 (2021), Alexandru-Stefan Gheorghies, Darius-Marian Lazaroi, Emil Simion.

◊ The 37th IBIMA Conference , 30-31 May 2021, Cordoba, Spain. Online:

15. “Mental Health Assessment During the COVID-19 Pandemic Using Sentiment Analysis,” Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-6-4, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, p8684-8688, Stefan-Razvan ANTON, Octavian POSTAVARU and Antonela TOMA,

16. “The COVID-19 Induced Digitalization of the Financial and Business Sectors,” Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-6-4, 30-31 May 2021, p 9226-9232, Flavius DRAGOI and Antonela TOMA.

17. “Applications of Fractional Calculus: Processing Signals”, Proceedings of the 37th International Business Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-09998551-6-4, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, p 9938-9944, Dorian Valentin RADUCAN and Mihai REBENCIUC.

18. “About Activities with Optimal Energy Dissipation Carried Out by Robots”, Proceedings of the 37th International Business Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-09998551-6-4, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, p 9932-9937, Eduard-Andrei TANASE, Gadiela-Daiana UTA and Mihai REBENCIUC.

19. “Topologic Data Analysis in Sensor Networks”, Proceedings of the 37th International Business Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-09998551-6-4, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, p 10248-10254, Ana-Maria POPA, Costin Laurentiu TOMA and Mihai REBENCIUC

◊ The 38th IBIMA Conference , 23-24 November 2021 Seville, Spain. Online

20. It’s All A Game: Strategies And Scenarios In Open Sharing Spectrum, The 38th IBIMA Conference , 23-24 November 2021 Seville, Spain. Online, Cristina PETCU, Mircea MECHE-IONUT, Alex RĂDOI, Antonela TOMA and Mirela Mariana STĂNESCU

21. Conceptual IoT Framework For Geriatric Care Using Medical Error Prevention Techniques, Remote Monitoring and Computer-Assisted Clinical Decisions, Ștefan-Rareș DUMITRU, Ioana-Ștefania DIACONEASA, Nora-Mohamed FAWZY RASHWAN HELAL, Radu-Vasile HANGANU, Antonela TOMA and Mirela Mariana STĂNESCU

22. ViTech: A Virtual Learning Environment for Modern Education, Bianca Elena NICA, Irina Maria VĂRZARU, Antonela TOMA

23. The influence of fractional calculus in sequential models with low neuron count,Stefan-Razvan ANTON, Sandra-Ioana JIDOVEANU, Antonela TOMA

24. Increasing the efficiency for transport problems in a pandemic context, Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), pp.
2232-2238, 23-24 November 2021 Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-7-1, ISSN:2767-9640, 38th IBIMA Conference Proceedings, Vlăduț-Alexandru MIELU, Simona Mihaela BIBIC

25. Mathematical Modelling and Optimization of an Industrial Activity using a Queuing Model, ISSN 2767-9640, Andrei-Robert CIULEI, Bianca-Maria CÂRNU, Elena-Corina CIPU,

26. Aplicaţii ale calcului fracţionar – Prelucrarea semnalelor, http://tehnostiri.ro/index.php/2021/06/28/8504/, Dorian Valentin RĂDUCAN, Mihai REBENCIUC.

27. Despre activităţi cu disipare optimă de energie efectuate de roboţi, http://tehnostiri.ro/index.php/2021/07/01/despre-activitati-cu-disipare-optima-de-energie-efectuate-de-roboti/, Eduard Andrei TĂNASE, Gadiela Daiana UŢĂ, Mihai REBENCIUC.

28. Analiza topologică a datelor în reţele, http://tehnostiri.ro/index.php/2021/06/29/analiza-topologica-a-datelor-in-retele/, Ana Maria POPA, Costin Laurenţiu TOMA, Mihai REBENCIUC

CĂRȚI

1. Îndrumar LaTeX, Editura Politehnica Press, 2021, ISBN 978-606-515-992-1, Simona Mihaela BIBIC, Elena Corina CIPU, Vlăduț-Alexandru MIELU, Bianca-Maria CÂRNU, Andrei-Robert CIULEI

PARTICIPĂRI CONFERINȚE
◊ 25-26 martie 2021

THINKBS: BASIC SCIENCES IN ENGINEERING EDUCATION WORKSHOP, ERASMUS + PROJECT, online: http://thinkbsworkshop.com/

1. A view on innovative techniques for data security, a link between academic and industry, S. Bibic, C. Georgescu, E. Simion, A. Toma

2. The role of mathematics, perspectives for research in the industrial revolution 4.0 S. Bibic, I. Badralexi, C. Cipu, C. Georgescu, R. Purchinescu-Purtan, M. Rebenciuc, E. Simion, A. Toma

3. What Mathematical Knowledge must be achieved in an Engineering Career? Elena Corina Cipu, Simona Mihaela Bibic, Mihai Rebenciuc, Antonela Toma,

4. Extreme Engineering: Production Of Green Energy , Octavian Postăvaru

◊ 31 October – 04 November 2021 online

FRONTIERS IN OPTICS + LASER SCIENCE (FIO+LS), WASHINGTON, DC, UNITED STATES,
https://www.frontiersinoptics.com/home/eposters/? searchtext=octavian&searchmode=anyword&speakerfilter =&trackfilter=0& datefilter=0& meetingfilterfio=  Relativistic Mollow Spectrum, Octavian Postavaru

◊25 Noiembrie 2021, online
THE 4th EDITION OF THE WORKSHOP ON INNOVATIVE TECHNIQUES, DIVERSITY & CONNECTIVITY, ONLINE, under SECITC 2021

◊24-25 Noiembrie 2021, online 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SECURITY FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS, SECITC, 2021, Romania

◊9 Decembrie 2021, online
THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMIC SCIENTIFIC RESEARCH – THEORETICAL, EMPIRICAL AND PRACTICAL APPROACHES 

SESSION 12 / SESIUNEA 12 DEMOGRAPHIC FACTS AND FIGURES / DEMOGRAFIA ÎN CIFRE ŞI FAPTE Elena-Corina CIPU, Bianca-Maria CÂRNU – Mathematical modelling of migration processes through queuing theory and evolutionary algorithms / Modelarea matematică a proceselor de migrare prin intermediul teoriei așteptării și a algoritmilor evolutivi; (10.30)

PROIECTE/CONTRACTE

1. CONTRACT INFOSYS: DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF FPE TYPE (presearving encryption format), Contract nr. 1/15.03.2021, Coordinator of project: Center for Research and Training in Innovative Techniques of Applied Mathematics in Engineering, University Politehnica of Bucharest 

2. Special issue on *Application of Fractional Calculus as an Interdisciplinary Modeling Framework* to be published in *Fractal and Fractional*, Guest Editors Antonela Toma, Dorota Mozyrska, Octavian Postavaru ,Mihai Rebenciuc and Simona Mihaela Bibic 

 https://www.mdpi.com/journal/fractalfract/special_issues/Fractional_Modeling

ERASMUS: 11.06.2020-2022

3. Project title: PROMOTING DEEP AND WIDE THINKING/EARLY DUAL DEGREES IN BASIC SCIENCES (ThinkBS) 2019-1-TR01-KA 203-077194 (membri CITI-Parteneri)

Cursuri internationale elaborate si sustinute:

1. INNOVATIVE MATHEMATICAL MODELING TECHNIQUES: FRACTIONAL CALCULUS, WAVELET ANALYSIS, AND ESTIMATING OF NONLINEARITIES
2. INNOVATIVE TECHNIQUES FOR DATA SECURITY: A VIEW OF THE CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS IN A VIRTUAL WORLD
3. INNOVATIVE TECHNIQUES FOR DATA SECURITY: APPLIED CRYPTOGRAPHY IN INFORMATION SECURITY
4. STATISTICAL METHODS WITH APPLICATIONS IN ENGINEERING AND MEDICINE

5. ADVANCED STATISTICAL METHODS AND ALGORITHMS WITH APPLICATIONS IN ENGINEERING AND MEDICINE1

ERASMUS (01.10.2020-30.09.2022)

4. Project title: ATTRACTING STUDENTS’ INTEREST IN MATHEMATICS AND IMPROVING THEIR SKILLS, COMPREHENSION AND PERFORMANCE WITH THE USE OF A VIRTUAL REALITY EDUCATIONAL PLATFORM (MATHESIS), Grant Agreement number: 2020-1-RO01-KA201-080410,

Programul COST (Cooperare europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice) 
COST este organismul pan-european care își propune să faciliteze progrese științifice inovatoare care să conducă la noi concepte și produse. Contribuie astfel, la consolidarea capacităților de cercetare și inovare din Europa. Incepand cu 2020, CITI este membru al rețelei COST “Net4Age-Friendly”

Evenimente

ro_RO